Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектният подход при внедряването на ERP система

Внедряването на бизнес софтуер от клас ERP е процес, включващ широк кръг от дейности,
и изисква внимателно планиране. Проектният подход за организация и провеждане на активностите гарантира успешна реализация. Изключително важна е предварителната фаза на подготовка на проекта. Това е момента, когато организацията възложител окончателно дефинира целите, които очаква да постигне с използването на ERP системата, и формира критерии за оценка на ефекта от внедряването.

Извършваното от SelMatic безплатно предварително консултиране (pre-consulting) включва
задълбочен анализ на Вашите бизнес процеси и изисквания към системата. В хода на извършвания предварителен одит с помощта на нашите консултанти идентифицирате звената и дейностите, които можете да оптимизирате във Вашата организация. Следва оценка за пригодността на предлаганите софтуерни приложения и възможни доработки. Изготвя се писмено „Описание на процесите“ с точно отразяване на приложимите функционалности от ERP SelMatic Plus. Фазата по разработване на цялостен „Проект по внедряване“ (blueprint) включва и разписването на подробен график за планираните етапи на реализация на отделните дейности, както и конкретните ангажименти на участниците в проекта. Така още на този етап Вие имате яснота за обхвата на бъдещия проект и реално можете да съпоставите ползите от въвеждането на ERP системата с очаквания разход на време и средства.

Същинското внедряване обхваща реализацията на множество дейности като инсталация и активация на лицензи, настройка на приложенията спрямо предварително зададени параметри, определяне на нива за достъп на отделните типове потребители, синхронизация на данни между отдалечени обекти и много други. Обучението на потребителите се извършва в процеса на внедряването - в удобно време, без да нарушава работния ритъм.

Това е етапът, когато е критично спазването на договорения график. Добрата практика
предполага наличието на мениджър на проекта, който да следи за своевременното изпълнение на договорените активности от всички участници. Обикновено това е водещият консултант от страна на внедрителя на решението, но е задължително да има отговорен за проекта представител и на възложителя.

След приключване на дейностите по внедряване и обучение възложителят тества функционирането на системата. Това е моментът, когато се извършват допълнителни изменения и настройки, финално се проверяват всички параметри. Задължителен етап при внедряването на ERP SelMatic Plus е приемане на системата като годна за въвеждане в експлоатация и отговаряща на предварително дефинираните критерий. Едва след това се стига до финалния етап по стартиране на ползването в реални условия в търговските и складови обекти, централния офис. Така нареченият Go Live задължително протича с участието на консултантите и екипа по поддръжка.

В периода на последващата адаптация на Вашата организация можете да разчитате на единния call център за бизнес и техническа поддръжка на приложенията, както и да надграждате вашата система с допълнителни модули и нови функционалности. За екипа на SelMatic внедряването не приключва в момента на успешно реализирания проект. Ние продължаваме да поддържаме активни отношения с нашите клиенти като ги информираме за новостите в развитието на софтуерните приложения, организираме полезни събития, уеб базирани семинари.

 

Google+